Jul 30, 2009

Giữa chúng mình còn một cuộc tình....

"Ngôi sao nào là mt ca đêmBu
n chi em, thôi bun chi em...C
ơn gió nào là tóc ca đêmNói đi em, nói gì đây em...Hãy nhìn l
i tng gi đã qua...Hãy nhìn l
i tng ngày đã xa...Hãy nhìn l
i mt thi thiết tha...Gi
a chúng mình còn mt cuc tình."
Trời mưa nhè nhẹ, em vừa nướng bánh vừa nghe bài này.

Chẳng hiểu sao mà nghe mãi bài này từ sáng tới giờ.....

Mưa, mùi bánh thơm, Em, váy hoa, sofa đỏ, sen hồng và  một mình, và nhiều tâm trạng.

Post tấm hình này vì thấy tâm trạng hỗn độn hệt nhau, lúc này và lúc em được chụp tấm hình này.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com