Mar 17, 2012

Gởi những nàng hay uống trà!

                
Một đêm tháng Ba, Sài Gòn thật dịu dàng sau một cơn mưa ban chiều, em vẫn mơ màng với những điều mộng mị.
.......
Em ngồi cắt những hình ảnh từ quyển lịch hoa, dán lên carton cứng để làm lót ly.
Em tặng những cái lót ly này cho những bạn gái hay uống trà.


Mar 8, 2012

Bởi chúng mình rất tuyệt!

Luôn luôn tự hào bởi những người phụ nữ chung quanh.

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com