Sep 4, 2011

Sandal cho tháng Chín!

Tháng Chín, tự thưởng cho mình một đôi sandal mới.
Trang trí lại bằng mấy mẫu thêu hoa được cắt ra từ cái áo hôm nọ, vậy là có đôi sandal mới của riêng mình mà chẳng bất kỳ ai có được.
Uh chỉ có vậy thôi.
Sandal cho tháng Chín


sandals
 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com