Jun 18, 2012

Làm mới dép xỏ ngón.

Mấy đôi dép tông mang mãi cũng chán, em đã làm lại quai dép mới cho chúng. Vậy là có dép mới  tung ta tung tăng cho mùa hè rồi.Quai dây vải thô, trang điểm thêm nơ và hạt gốm


Bắt viền bằng chỉ thô chung quanh

Tận dụng một ít vải cũ.

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com