Jan 21, 2010

chiều tím

Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hòai.

ôi màu sắc...
màu sáp dầu mua được trong một lần lang thang ngòai quận 1
những lúc rảnh không biết làm gì, ngồi nghịch với sáp màu, đã cắt mất một đọan làm thiệp sinh nhật cho bạn.

Jan 11, 2010

Dường như Xuân đã về.

Em đã nghe hương Xuân đâu đó, đưa tay ra trong cái se lạnh sớm mai, cảm nhận được Xuân khẽ chạm nơi đầu ngón tay.
Đơn Dương đầu tháng Giêng.
Nắng nhẹ ngẩn ngơ


 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com