Jan 21, 2010

chiều tím

Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hòai.

3 comments:

Vivian Wang said...

I, cai nay nhin quen quen ne! Phai cai cho ke ben cay hong, goc ben trai manh vuon truoc san nha hong?

Demi Fantasy said...

Đẹp!

Doan Thuc said...

Vivian: Đúng là nó rồi đó bạng.
Demi: thiệt lâu rồi em mới vào blog đây...chèm chẹp

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com