Feb 27, 2010

màu của Xuân

Trong mắt em Xuân là những cánh hoa mới nỏ, là búp non vừa lên, là một chút se lạnh, là khăn quàng cổ, là lixi cua Mẹ....là gì đó rất nhỏ của riêng em

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com