Feb 25, 2011

giấy nâu gói quà

Em rất thích việc gói quà tặng ai đó, việc đó rất nhiều niềm vui.
Giấy nâu, dây chỉ, dây giấy hoặc dây cói, gift tag, và lá khô.

gói quÃ

Feb 23, 2011

Hoa khô

Hoa Salem khô màu tím, bó lại nhét vào tay vịn của tủ, một cách đơn giản làm đẹp không gian sống của em.
Salem tím bó khô trên cửa tủ

Một góc xanh trong phòng làm việc

Cây xanh
 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com