Jan 21, 2010

ôi màu sắc...
màu sáp dầu mua được trong một lần lang thang ngòai quận 1
những lúc rảnh không biết làm gì, ngồi nghịch với sáp màu, đã cắt mất một đọan làm thiệp sinh nhật cho bạn.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com