Jul 21, 2009

Thèm đi

Thèm một chiều  nắng thế này, thèm một chiều mình ênh trên đồi.Thèm đi đến đâu đó, lang thang, xa lạ....

4 comments:

nplong said...

cho em hỏi chút há, chữ "ênh" nghe lạ lạ sao í, nó nghĩa là j hả chị ? <1 mình ??>

Doan Thuc said...

mình ênh, nghĩa là một mình đó cưng, từ của người đồng bằng sông Cửu Long hay dùng.

nplong said...

hì ^^ ở ĐNẵng, chưa từng nghe luôn á ^^
thik mấy cái craft chị làm ghê

Doan Thuc said...

Cám ơn em đã ghé thăm nơi hẻo lánh này.

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com