Jul 18, 2009

Màu nắng

Em nhớ cái màu nắng này, nắng nhưng mà lạnh.
Vườn sau nhà, một chiều trong dịp nghỉ Tết.
Có lần bạn hỏi sao em cứ thích chụp ngược sáng, cười và không có câu trả lời
Đơn Dương Tết 2009

2 comments:

Dương Bình Yên. said...

Cái pic có mùi đồi núi. Chị là người Đơn Dương ạ ?

Doan Thuc said...

Bình Yên, cái tên nghe bình yên quá đỗi.
Đúng rồi, Đơn Dương là quê chị.

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com