Jul 27, 2009

Hoa Forget me not

Tuần này, em được nghỉ hè rồi, sẽ không phải đi học trong 2 tháng. Chắc sẽ có nhiều thời gian hơn để làm thủ công, dự định nhiều thứ nhưng chưa làm. Từ lâu lắm rồi em chẳng làm gì cả, phần vì chai lì, phần vì bận rộn, phần vì đau mắt...nên toàn uptade blog bằng hình chụp thôi. 
Hoa Forget me not
Đơn  Dương 11 2008

Phía ấy ta có nhau.
Một miền  nhớ xa lắc lư.

Đơn  Dương 11 2008
Em cứ hiền, xinh như thế.

1 comments:

Kamy said...

:) mấy cái ảnh nhìn dễ thương quá

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com