Jul 16, 2009

Hoa tàn, màu cũ.

Bình hoa em cắm đã tàn, nhưng sao cái màu rất lạ, dù tàn vẫn có cái gì đó hấp dẫn đến lạ. Em luôn yêu những thứ cũ kỹ và thô mộc như thế.

3 comments:

Demi Fantasy said...

Anh cũng thích mấy cái bông cũ cũ tàn tàn vậy, màu chết, lạnh, nhưng mà nó đầm, hihi...

viet said...

Blog của bạn rất hay, bạn hãy "lượm" thêm nhé!

Phuong Ha said...

Tinh co doc duoc blog cua chi, hay wa' ha, co cai j do bun` bun` va tinh~ lang:)

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com