Aug 2, 2009

Cửa sổ có hoa.

2 comments:

Vivian Wang said...

Éc éc, cho xin 5 giây quảng cáo nha!!!
Cửa sổ có hoa này là ở nhà tui đó hí hí hí
Nhờ tay máy của bạn Gà mà trông đẹp quá nhỉ :* Tengkiu... Củm ơn...

Doan Thuc said...

nhỏ ơi, còn một vài hình ảnh ở nhà nhỏ nữa nè

http://www.facebook.com/album.php?aid=292170&id=616110376&l=8cbe0827a0

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com