Aug 27, 2009

would you like a cup of coffee???


Chợt nhận ra, sung sướng và hỉ hả nhất là lúc đang ngáp mà ngớp được ngụm cafe nóng.
Vẫn nhớ tiếng bạn ấm áp : "would you like a cup of coffee?"
Vẫn thèm cafe lắm lắm, và chỉ một ngày một tách
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nữa, vẫn chưa có hứng thú để mó tay vào làm thủ công.
.....chếnh chóang say.

1 comments:

Vivian Wang said...

úi giời ơi, tui đã bảo là đừng uống ca phé nữa...

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com