Jun 18, 2009

Vòng tròn cafe.

Nghe gọi là vòng tròn mắc cười heng. 
Cái vòng tròn cafe của em giống chuyện con gà và cái trứng thứ nào có trước vậy.
Không biết vì em uống cafe rồi ngủ không được, hay là em ngủ không được rồi em dùng cafe. 
Tối mà ngủ không được thì hôm sau đi làm cần phải uống cafe nhiều cho tỉnh. 
Mà uống nhiều thì nó lại tỉnh tới tối, rồi lại ngủ không được, rồi lại cafe và rồi lại mất ngủ.....
Cứ thế mà mặt ngày càng mặt tóp, còn những phần khác không cần thiết thì lại cứ to ra không mong muốn.
.....
Một ngày Gà không thể nào thiếu cafe.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com