Jun 4, 2009

Keo, màu và bìa block note 2

Chưa bao giờ làm cái gì mà bẩn như làm cái này. Lúc đầu em chỉ định làm cái bìa quyển note giống như quyển đã làm trước đây, vì quyển trước đã tha thiết tặng chị Hai rồi :)
Nhưng sau một hồi quẹt keo sữa, giấy, pha màu loạn xạ, ta nói .....mọi thứ cứ tèm hem thế nào ấy. Bìa vì quẹt nhiều keo quá vênh cả lên.
.....
Hình như em chẳng làm cái gì được tới lần thứ 2 thì phải, một lần và mãi mãi hay sao í...chẹp chẹp.
Cái gì mà bắt đầu lại lần 2 thì y như rằng không thể nào chấp nhận được.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com