Jun 27, 2009

Cơn mưa em bất chợt.Đi học về, mưa đến bất chợt, em núp mưa bên hè nhà ai, và nghe mãi có bài này...Thấy lạnh và miên man.


Biết là anh cơn mưa bất chợt, em vẫn đợi.....Cơn Mưa Em Bất Chợt (Mp3)

Thể hiện: Trần Thu Hà


0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com