Jun 30, 2009

Sài Gòn đêm,


Đại ca Thắng rủ đi chụp hình Sài Gòn, nhưng rốt cuộc tham dự có phần sau hà (là phần ăn uống í.....)
Cuối cùng xin một tấm hình của anh Thắng treo lên blog cho đỡ ghiền.

1 comments:

Demi Fantasy said...

Hình này chụp cầm tay hay gắn lên chân chụp vậy em Đoan Thục?

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com