Jun 26, 2009

cafe sáng

bạn ghé thăm
cafe sáng....
yêu cái sự trẻ trung trong bạn
với em bạn mãi là thiên thần bé nhỏ.....

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com