Apr 20, 2012

Hộp đựng nữ trang.

 Em nhận được món quà từ người thân, rất quý. Nên làm cái hộ vải bỏ vào để có thể để lâu được mà không bị hỏng. Và kết quả là đây, một hộp đựng nữ trang với nơ ruy bang.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com