Apr 9, 2012

Chiều đi lạc!

Đã có một buổi chiều đúng là rất êm, mặc dầu ngoài trời nóng như thiêu đốt, em đi lạc đâu đó mãi không thể quay về, chắc là nhờ vải hoa.
Em ngồi làm mấy cái bìa album dưới bếp, chung quanh em nhìn đâu cũng thấy vải hoa, mấy xấp vải hoa mới mua được với giá rất hời. Quạt trần quay vèo vèo trên đầu.
Đó là một buồi chiều nắng tháng Tư.
Hoa vải và bức tranh có chữ Faith, chụp nhòe quá không thấy được chữ.0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com