Jul 7, 2010

một buổi sáng trong veo

Một buổi sáng trong veo, đã rất lâu rồi em mới ngủ một giấc ngon đến vậy. 
Không mê man, không mộng mị, hệt như là em được ngủ một giấc sau cả ngàn năm mất ngủ.
Em đã ngồi rất lâu trên lan can nhà, ngắm mấy dây bầu hồ lô mà cu Hành trồng, cũng chẳng suy nghĩ gì hết, chỉ là ngồi thế thôi.
Lục được một tấm hình em chụp rất lâu rồi, cũng là một buổi sáng ngồi rất lâu trước mấy nụ hoa dại.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com