Jul 28, 2010

Giỏ đệm-jeans

 Một cái túi làm mới từ giỏ lát và vải jeans. Đã cẩn thận bịt hai góc giỏ lại cho bền. Nhìn hơi sến một tẹo nhưng rất lạ nhé.

Em cũng cẩn thận may một lớp vải lót túi ở bên trong nữa, may tay ấy. Mất cả tiếng đồng hồ lận, vì mắt mũi kèm nhèm lắm.

1 comments:

Thường Xuân said...

Gởi ra cho hai má con bé Cát đêêê cô Thục ơi! Very like it!

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com