Apr 25, 2008

Digital scrapbook.

Thích làm mấy cái scrapbook, tuy nhiên không có khiếu cắt dán, thôi thử làm dạng số vậy gọi là digital scrapbook.
Nhớ thằng nhóc cháu con của nhỏ em bạn dì, mỗi lần về thăm nhà là quấn lấy nó. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng đáng yêu cả. Lấy tấm hình chụp cho nó lúc nó mới chập chững biết đi, em đang dụ nó bò lên dốc để thưởng kẹo, xem cu cậu đi đi khí thế không kìa.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com