Sep 3, 2009

Sổ nhỏ xinh

Em vừa mới làm một vài quyển sổ nhỏ để ghi chép đủ thứ. Sổ ghi nhật ký công việc, sổ giao nhận, sổ ghi linh tinh.....
Em lấy giấy kraft làm bìa, và cắt một số hình ảnh in đẹp đính lên phía trên, không cầu kỳ trong cách làm, rất đơn giản.

Tiếc là không cách nào tái tạo lại được cái không gian màu thực tế, hình chụp không đẹp lắm.....

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com