Sep 3, 2009

Một cách gói quà đơn giản.

Khi nhận quà, em thích nhận một món quà được gói đơn giản. Vì vốn em thích mở quà ngay khi được nhận, và dĩ nhiên khi em tặng quà cho người khác em cũng muốn người nhận quà mở quà ra trước mặt mình. Cảm giác nhìn người khác mở quà tuyệt lắm.
Và chính vì thế mà một món quà gói đơn giản thì có vẻ là thích hợp hơn.
Một cách gói đơn giản nhất là như hình, cuộn giấy lại, và cột dây và tag thế là xong. Cách này em dùng để gói những món quà nhỏ như quần áo, vải vóc, khăn, nón....

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com