Mar 3, 2009

Làm mới bao thư.


Có một mớ bao thư nhưng đã in logo công ty khác lên rồi, dùng thấy hơi kỳ, nên nghĩ ra cách này để tạo mới đám bao thư.

Em lót thêm một lớp giấy hoa vào phía trong cho đẹp, một phần cũng làm cho bao thư nó dầy lên chút đỉnh. Cắt một mãnh giấy đồng màu dán che cái logo bên ngòai.

2 comments:

Vivian Wang said...

éc, cái vụ ni sáng tạo à nha, đúng tinh thần "save a tree"...
cho tui vài cái xài chơi đi, hén!

Anh Chủ Quán said...

Wow, sáng tạo...

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com