Jun 9, 2008

linh tinh

Lập lờ, phân vân, bối rối...liệu có thể tin ai đó như đã từng không? Đã từng tin, đã từng thất vọng, rồi mất niềm tin và giờ sao đây? Chẳng dễ gì...

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com