Dec 18, 2007

Có bao giờ?


Lẽ giản đơn

đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...

đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Nhớ nhung điều gì, lo lắng điều gì chẳng rõ, ngoài kia bầu trời vẫn xanh rất xanh...
Em ơi đừng sợ, em ơi đừng lo, chuyện rất bình thường mà.

Cho em ngày dài bận rộn.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com