Aug 11, 2007

Simple album.

I just finished a small album. Cut some small pieces of paper to make cover
One of my friend told me my album looks like collage for kids :). I am glad then. It was so much fun when I made this small album.


Tôi vừa làm xong quyển album nhỏ. Tôi cắt vài miếng giấy nhỏ để làm bìa.
Một người bạn của tôi nói rằng, bìa trông giống như cách trang trí thủ công của trẻ con :). Thật là vui khi làm quyển album nhỏ này.


0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com