Aug 9, 2007

Journal book

I have just random found the tutorial How to make a Journal Book from http://www.fiveandahalf.net/ . I tried to make some my own Journal Books for myself and for my co-worker who likes to write a lot. I cut some sheets from furniture catalog to make the cover.

Tôi tình cờ tìm thấy cái chỉ dẫn làm quyển sách ghi chép hàng ngày từ một website. Tôi đã thử làm vài quyển cho mình và cho cô bạn đồng nghiệp, người rất thích ghi chép. Tôi đã cắt mấy trang của quyển catalog bàn ghế để làm bìa.

These are some Journal books i made.
Đây là vài quyển sách ghi chép mà tôi làm được

1 comments:

Thao said...

hey Sis,

Sis ơi, thích mấy cái bìa của sis quá, sis biết tận dụng ghê heng

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com