Sep 24, 2012

Xuyến chi sau nhà!


Em phát hiện ra ngay sau nhà có một đám Xuyến Chi rất chi là rộn ràng.
Ngày dịu dàng không thể tả.

2 comments:

Hà Ngọc Ngân said...

Hoa nhìn đơn giản mà đẹp quá chị à. Còn gọi là hoa "đồng nội" nữa thì phải

Plilac said...

Người đi đâu rồi ấy nhỉ....

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com