Aug 7, 2010

mong

Hãy can đảm và mạnh mẽ lên.
Rồi em sẽ lại cười, rồi sẽ bình yên.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com