Dec 24, 2009

Lịch 2010


Giáng sinh, nghĩa là năm đã hết.
Mọi người ai cũng háo hức, vội vã và rộn ràng......em thì không.
Em ngồi lại công ty, vì đợi một đơn hàng rất gấp. Khi ngồi lại một mình, em cảm nhận được rõ rệt sự cô đơn bất tận của con người, mặc dầu em không trông đợi một điều gì.
Vậy là em bắt tay vào thiết kế bộ lịch cho năm nay. Một công việc khá tốt để lấp đầy 2 giờ chờ đợi trong đêm giáng sinh.
Kích thước 18x23 cm
Thiết kế từ Adobe Illustrator CS3
Dự định sẽ in trên giấy art màu kem, em sẽ chụp lại bộ lịch hòan chỉnh sau khi đã in xong.


Bìa

Một vài tháng tiêu biểu

2 comments:

Anonymous said...

merry Christmas and happy new year, love, Chi Ly anh Vincent và Eliott

Tuan said...

Đẹp vậy ta.

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com