Apr 7, 2009

Giận

Giận người tầm thường với cư xử nhỏ nheng. Biết người ta tầm thường nhưng mình cũng không tránh khỏi bị tổn thương nặng nề. Dạo này chẳng muốn đi làm vì những nhỏ nheng ấy, buồn, rồi ngấn nước.
Muốn ra ngòai cùng ai đó, nhưng sợ phải nói chuyện, mà cũng chẳng muốn đi một mình vì sợ cô đơn. Vì thực ra là muốn ngồi im lặng bên cạnh ai đó.
Mắt vẫn còn ngấn nước tới giờ...

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com