Aug 24, 2008

Không có bình luận nào cả, một ngày chủ nhật đẹp trời Gà chạy loanh quanh gần nhà.









3 comments:

cookingand said...

cái hoa cỏ này - không nhớ tên gì nữa nhưng mà ngày xưa hay lấy nó để tết bông hoa chơi. Nhớ quá. Không biết bao nhiêu năm không thấy nó rồi

Bon rua said...

hình anh nhìn rất tự nhiên đẹp thanh thoát

chau rua said...

thấy mấy tấm ảnh chụp cây cỏ thiên nhiên đẹp ghê

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com