Jul 1, 2008

Mắc mưa.

Trời đổ mưa bất chợt làm em ướt mẹp trên đường đi học về, mưa đến là to. Lạnh và cảm thấy cô đơn đến lạ. Em chợt nghĩ đến câu nói ngớ ngẩn của ai đó: "Love is sharing an umbrella in a storm" chợt nghĩ umm vậy mà đúng. Em cũng ngớ ngẩn! Cười. Umm thì lúc lạnh run cầm cập, được ai đó cho ké dù thì đỡ lạnh biết dường nào. Bởi thế mà yêu à?, ui sao mà nó đơn giản.

2 comments:

vyvynguyen said...

Lại là những dòng linh tinh nói thay cho mình.

Blog của Thục như đọc được Hạnh rồi chép ra vậy.

Midori said...

Tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế :)

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com